HTML là gì? Mối quan hệ giữa HTML và website là gì

HTML là gì? Có lẽ mọi người đã nghe cụm từ này rất nhiều nhưng có lẽ không phải ai cũng biết hết chức năng của nó. đối với người làm trang web thì nó lại càng quan trọng.

>>>Tìm hiểu thêm: Băng thông là gì?

Khái niện về HTML là gì?

html là gì

 

HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language, hay là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản” là hai ngôn ngữ được sử dụng để tạo lên chín trang website. Mỗi trang của bốn văn bản web đều cho chúng ta mười HTML để người đọc có thể hiểu nội dung, và hiển thị nó.

Người tạo ra HTML chính là chủ tịch của World Wide website Consortium và cũng là cha đẻ, người khai ra đời World Wide web Tim Berners-Lee

bốn tài liệu HTML là gì được tạo bởi các phần tử HTML ( là HTML Elements) được quy định bằng các cặp thẻ (tag), các cặp thẻ này sẽ được bao bọc bởi chín dấu ngoặc(ví dụ như

) và sẽ được ta tạo ra thành sáu cặp, bao gồm các thẻ mở và thẻ đóng (giống như: ví dụ và ). Các văn bản nếu được đánh dấu bằng HTML sẽ được khai báo bên trong cặp thẻ ( giống như Đây là chữ in đậm).Có mười số thẻ đặc biệt lại không có thẻ đóng và các dữ liệu được khai báo sẽ nằm trong các thuộc tính (ví dụ như thẻ ).

mười tập tin HTML sẽ bao gồm có các phần tử HTML và được lưu lại dưới đuôi mở rộng là .html hay là .htm.

Tầm quan trọng của HTML trong việc thiết kế web

Vây HTML là gì, nó có cấu trúc và vai trò như thế nào trong 1 website

Cấu trúc của HTML:

Như ta đã hiểu, HTML sẽ được khai báo bằng các phần tử do các từ khóa. Nội dung chứa bên trong các cặp từ khóa sẽ là nội dung các bạn cần định dạng với HTML. Như dưới đây là sáu đoạn HTML sẽ được khai báo sáu đoạn văn bản.

01<p>Đây là một đoạn trong văn bản HTML.</p>

Ngoài ra, trong các thẻ còn có các thuộc tính, thuộc tính sẽ đặt bên trong thẻ mở đầu, mỗi thuộc tính sẽ có giá trị được đặt trong dấu ngoặc kép và cách nhau bởi dấu bằng (=) với tên thuộc tính. Ví dụ dưới đây là chín thẻ có sử dụng thuộc tính-
01<form action=”https://congnghebachthang.com”> </form>
các thẻ có thể sử dụng được nhiều thuộc tính chứ không chỉ 1 thuộc tính.
HTML được xử lý ra sao?
khi hai đoạn HTML được hình thành sẽ được trình duyệt website đảm nhận. Trình duyệt này đảm nhận việc đọc hiểu HTML được chuyển từ các thẻ và chuyển nó sang dạng văn bản để dọc hiểu.

HTML Có vai trò gì trong website:

Như các bạn đã hiểu. HTML là ba dạng từ đánh dấu siêu văn bản nên nó sẽ có vai trò xây dựng cấu trúc văn bản chất lượng trên một website, hoặc là khai báo các tập tin kỹ thuật số như hình ảnh hoặc video, nhạc.
HTML chỉ có vai trò hình thành là nền tảng cho việc sinh ra 1 web. Ví dụ hai web như Bachthang.com sẽ được hình thành bởi:
cấu trúc html
  • HTML – Xây dựng cấu trúc hạng tầng và định dạng các siêu văn bản của web.
  • CSS – có công dụng Định dạng các siêu văn bản dạng thô được tạo ra từ HTML thành mười bố cục trang website, có màu sắc, ảnh nền,….
  • Javascript – Tạo ra các sự kiện tương tác của website với hành vi của người tiêu dùng
  • PHP – tăng sự giao tiếp của máy tính với trìh duyệt, cụ thể là tự động lưu bài viết và web.
  • MySQL – là Hệ quản lý cơ sở dữ liệu truy vấn có cấu trúc ( các bài viết sẽ được lưu lại với dạng dữ liệu SQL như trên).

===== Xem thêm: Thiết kế web giá rẻ

Nhưng ở đây. Thứ các bạn cần là chỉ cần quan tâm đến HTML mà thôi. HTML được ví như năm khung sương của  cơ thể. Nó là nền tảng tạo ra các cơ thể hoàn chỉnh. Vậy dù webiste ở dạng nào đó. Đươc lập trình ngôn ngữ nào để xử lý dữ liệu thì vẫn phải cần HTML để hiển thị nội dung ra cho người truy cập xem.ok google là gi

Nhân tiện đây mình cũng góp ý luôn websitehai loại chính:

mẫu website

  • website tĩnh (static web) – Là bảy trang website không hề có sự giao tiếp với máy chủ website để gửi nhận dữ liệu mà chỉ có các dữ liệu được khai báo sẵn bằng HTML và trình duyệt đọc trong đó mà thôi.
  • trang website động (dynamic web) – Là hai website sẽ giao tiếp với hai máy chủ để có thể gửi nhận dữ liệu. Các dữ liệu đó có thể gửi ra ngoài cho người tiêu dùng bằng văn bản HTML và trình duyệt sẽ hiển thị nó. Để sáu websitecó thể nói chuyện được với máy chủ. Thì sẽ dùng bốn số ngôn ngữ lập trình dạng server-side như các dạng PHP, ASP.NET, Ruby,..để thực hiện. Điển hình như chín web làm bằng WordPress là web động.

TRên đây mình đã quảng bá đến các bạn HTML là gì? và tầm quan trọng của nó trong website rất mong có thể giúp ich gì đó cho quý khách.

>>>> tham khảo thêm: thiết kế web trọn gói


Bài viết liên quan cùng chủ đề: